Կիսամյակային

2019-2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 2-ՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿ
Համադպրոցական (միջանկյալ) գրավոր աշխատանքի նմուշներ
admin-ajax
Մաթեմատիկա 10
admin-ajax
Մաթեմատիկա 11


2019-2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 1-ԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ
Կիսամյակային գրավոր աշխատանքի արդյունքները
admin-ajax 
Ֆիզիկա 10, 11, 12
admin-ajax 
Մաթեմատիկա 10, 11, 12
Կիսամյակային գրավոր աշխատանքի տոմսերը և պատասխանները
admin-ajax 
Մաթեմատիկա 10-րդ դասարան
admin-ajax Մաթեմատիկա 11-րդ դասարան
admin-ajax Մաթեմատիկա 12-րդ դասարան
admin-ajax Ֆիզիկա 10-րդ դասարան
admin-ajax Ֆիզիկա 11-րդ դասարան
admin-ajax Ֆիզիկա 12-րդ դասարան

Կիսամյակային գրավոր աշխատանքների նմուշներ
admin-ajax 
Ֆիզիկա 10, 11, 12
admin-ajax Մաթեմատիկա 10, 11, 12

Համադպրոցական (միջանկյալ) գրավոր աշխատանքի արդյունքները
admin-ajax
 Ֆիզիկա 10,11,12
admin-ajax Մաթեմատիկա  10,11,12

Համադպրոցական (միջանկյալ) գրավոր աշխատանքի
 տոմսերը և պատասխանները
admin-ajax Մաթեմատիկա 10-րդ դասարան
admin-ajax Մաթեմատիկա 11-րդ դասարան

Համադպրոցական (միջանկյալ) գրավոր աշխատանքի նմուշներ
admin-ajax
 Մաթեմատիկա, ֆիզիկա 10-րդ դասարան
admin-ajax Մաթեմատիկա, ֆիզիկա 11-րդ դասարան
admin-ajax Մաթեմատիկա, ֆիզիկա 12-րդ դասարան


2018-2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 2-րդ ԿԻՍԱՄՅԱԿ
Կիսամյակային գրավոր աշխատանքների արդյունքներ

admin-ajax  Մաթեմատիկա, ֆիզիկա 12-րդ դասարան
admin-ajax  Մաթեմատիկա, ֆիզիկա 11-րդ դասարան
admin-ajax  Մաթեմատիկա, ֆիզիկա 10-րդ դասարան
Կիսամյակային գրավոր աշխատանքների պատասխաններ
admin-ajax  12-րդ դասարան /Մաթեմատիկա /
admin-ajax 12-րդ դասարան /Ֆիզիկա/
Կիսամյակային գրավոր աշխատանքի նմուշներ
admin-ajax Հանրահաշիվ և երկրաչափություն /10,11 դասարան/
admin-ajax Ֆիզիկա /10,11,12 դասարան /
Համադպրոցական (միջանկյալ) գրավոր աշխատանքների արդյունքներ
admin-ajax Մաթեմատիկա, ֆիզիկա 12-րդ դասարան
admin-ajax Մաթեմատիկա, ֆիզիկա 11-րդ դասարան
admin-ajax Մաթեմատիկա, ֆիզիկա 10-րդ դասարան
Համադպրոցական (միջանկյալ) գրավոր աշխատանքների պատասխաններ
admin-ajax 12-րդ դասարան /Մաթեմատիկա /
admin-ajax 12-րդ դասարան /Ֆիզիկա/

Համադպրոցական (միջանկյալ) գրավոր աշխատանքի նմուշներ
admin-ajax Հանրահաշիվ և երկրաչափություն /10,11 դասարան/

admin-ajax Ֆիզիկա /10,11 դասարան /


2018-2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 1-ԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ
Կիսամյակային գրավոր աշխատանքների արդյունքներ
admin-ajax Մաթեմատիկա, ֆիզիկա 12-րդ դասարան
admin-ajax Մաթեմատիկա, ֆիզիկա 11-րդ դասարան
admin-ajax Մաթեմատիկա, ֆիզիկա 10-րդ դասարան
Կիսամյակային գրավոր աշխատանքի նմուշներ
admin-ajax Ֆիզիկա /10,11,12 դասարան /
admin-ajax Հանրահաշիվ և երկրաչափություն /10,11,12 դասարան /

Համադպրոցական (միջանկյալ) գրավոր աշխատանքի նմուշներ
admin-ajax Հանրահաշիվ և երկրաչափություն /10,11,12 դասարան /
admin-ajax Ֆիզիկա /10,11,12 դասարան /

Համադպրոցական (միջանկյալ) գրավոր աշխատանքի արդյունքներ
admin-ajax Մաթեմ, ֆիզիկա 10-րդ դասարան
admin-ajax Մաթեմատիկա, ֆիզիկա 11-րդ դասարան
admin-ajax Մաթեմատիկա, ֆիզիկա 12-րդ դասարան


2017-2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ
Համադպրոցական (միջանկյալ) գրավոր աշխատանքի արդյունքներ
admin-ajax ՀԱՄԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ_ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

Կիսամյակային գրավոր աշխատանքի նմուշներ
admin-ajaxՖիզիկա 10

admin-ajax ֆիզիկա 11
admin-ajax Ֆիզիկա 12
admin-ajax Մաթեմատիկա 10
admin-ajax Մաթեմատիկա
12
admin-ajax Մաթեմատիկա 12

Կիսամյակային գրավոր աշխատանքների արդյունքներ
admin-ajax10-11-12 մաթեմատիկա, ֆիզիկա

Կիսամյակային գրավոր աշխատանքների տոմսեր
admin-ajaxՖիզիկա 12
admin-ajaxՖիզիկա 11
admin-ajaxՖիզիկա 10
admin-ajaxՄաթեմատիկա 12
admin-ajaxՄաթեմատիկա 11
admin-ajaxՄաթեմատիկա 10


2016-2017 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 2-ՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿ

admin-ajax Հանրահաշիվ, երկրաչափություն, ֆիզիկա արդյունքներ

ԳՐԱՎՈՐՆԵՐԻ ՆՄՈՒՇՆԵՐ, ՏՈՄՍԵՐ
admin-ajax ֆիզիկա 10, 11
admin-ajax Հանրահաշիվ, երկրաչափություն 10
admin-ajax Հանրահաշիվ, երկրաչափություն 11
—————————————————————————————

admin-ajax ՀԱՄԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԳՐԱՎՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

__________________________________________________
admin-ajax Հանրահաշիվ և երկրաչափություն /10 դասարան /
admin-ajax Հանրահաշիվ և երկրաչափություն /11 դասարան /
admin-ajax Հանրահաշիվ և երկրաչափություն /12 դասարան /
admin-ajax Ֆիզիկա /10,11,12/

Հետադարձ կապ

  • Հասցե: Teryan St 105, Yerevan 0009, Armenia
  • Հեռ.: 520630
  • Email: info@phs.am

Աշակերտները մեր մասին

Սկիզբ